Trọng tâm của chuyển đổi số trong ngành bất động sản là dữ liệu

Không có ngành nghề nào có thể thoát khỏi sự chuyển đổi số, bất động sản cũng vậy. Chuyển đổi số đang là một xu thế của các doanh nghiệp bất động sản mà trọng tâm của quá trình này là dữ liệu và phân tích. Dưới đây là một số ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực này:

Dữ liệu có tầm quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp hiện đại?

Chuyên gia: Chúng ta đều biết, dữ liệu được sử dụng trong gần như mọi lĩnh vực thương mại và tương tác của con người. Chẳng hạn trong y tế, việc phân tích dữ liệu đã tạo điều kiện cho những đổi mới như chẩn đoán được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo (AI) hay báo cáo tự động dữ liệu, thông số của bệnh nhân. Trong lĩnh vực tiếp thị, các thương hiệu tiêu dùng khai thác sức mạnh của dữ liệu để nhắm mục tiêu người tiêu dùng lý tưởng vào thời điểm và địa điểm tối ưu, làm gia tăng doanh thu. Danh sách các ứng dụng dữ liệu trong kinh doanh khó mà có thể kể hết. Với việc ngày càng có thêm những phương pháp phân tích mới và sức mạnh xử lý của máy tính tăng lên, việc sử dụng và phân tích dữ liệu sẽ ngày càng trở nên phổ biến, khiến việc sử dụng nó trở nên cấp thiết cho doanh nghiệp hiện đại. Những doanh nghiệp từ chối quá trình chuyển đổi số sẽ chịu những tác động nghiêm trọng từ ý nghĩa chiến lược đến những bất lợi trong cạnh tranh. Vì vậy, trong thời đại học máy và trí tuệ nhân tạo, một công ty không thể tồn tại lâu dài nếu vẫn bám theo cách thức phân tích dữ liệu thủ công.

Có thể đạt được kết quả gì từ việc phân tích dữ liệu lớn (Big Data) cho bất động sản?

Chuyên gia: Trong khi một số ngành công nghiệp khác đã có những bước nhảy vọt hơn trong việc khai thác sức mạnh của Big data, bất động sản chỉ mới bắt đầu khám phá lợi ích của nó trong những năm gần đây.

Các quyết định đã từng dựa trên hồ sơ được thu thập thủ công và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và kiến ​​thức thị trường, giờ đây có thể được đưa ra nhanh hơn và chính xác hơn. Kết quả là tốc độ nhanh hơn đến thị trường và khả năng đưa ra dự đoán bắt nguồn từ thực tế.

Các công ty công nghệ đang sử dụng máy học và phân tích dữ liệu để hiểu được thế giới phân mảnh của thông tin bất động sản thương mại bằng cách tạo ra một ngôn ngữ dữ liệu phổ quát. Tiêu chuẩn hóa làm giảm sự dư thừa thông tin và sự khác biệt trong liên kết hồ sơ, cho phép độ chính xác và hiệu quả cao hơn cũng như tăng kết nối giữa các hệ thống khác nhau. Với mức độ tiêu chuẩn hóa này, các chuyên gia bất động sản thương mại có thể sử dụng các phân tích dữ liệu lớn để có được cái nhìn toàn diện và minh bạch hơn về thị trường bất động sản, từ đó cho phép phân tích nhanh hơn và ra quyết định nhanh hơn.

Chuyển đổi số và phân tích dữ liệu có thể đem lại những hiệu quả gì?

Chuyên gia: Bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch ở nhiều dự án, nhiều khu vực khác nhau, các doanh nghiệp có thể rút ra những hiểu biết sâu sắc về hiệu suất theo chu kỳ của thị trường ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế. Các kết quả phân tích cũng có thể xác định các chỉ số đầu tư bằng cách kết hợp dữ liệu nhân khẩu, việc làm và giao thông vào dữ liệu bất động sản thương mại (số lượng giao dịch, khối lượng giao dịch và giá giao dịch) để đo lường các chỉ số đầu tư và xem thị trường nào có khả năng hoạt động tốt.

Có những mô hình Big Data có thể sử dụng?

Chuyên gia: Sử dụng Big Data, doanh nghiệp bất động sản có thể tận dụng dữ liệu lịch sử để ước tính chi phí dự án và các chậm trễ trong tiến độ xây dựng, các nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội mua lại phù hợp nhất với chiến lược đầu tư của họ. Trong lĩnh vực tín dụng, các nhà bảo lãnh cho vay có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đánh giá uy tín của người vay theo cách mới. Những tiến bộ trong IoT cũng đã mang lại khả năng hiển thị nhiều hơn cho các nhà quản lý tài sản, những người có thể sử dụng dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị IoT khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống tòa nhà và giảm chi phí vận hành.

Khách hàng có suy nghĩ gì về việc cung cấp dữ liệu? Họ có những lo ngại về vấn đề bảo mật và riêng tư?

Chuyên gia: Bảo mật và quyền riêng tư luôn là ưu tiên cao nhất của các doanh nghiệp bất động sản cũng như doanh nghiệp công nghệ. Một mặt, các công nghệ bảo mật cũng như thiết lập quy trình làm việc có thể đảm bảo dữ liệu của khách hàng sẽ không bị chia sẻ hoặc sử dụng sai mục đích. Mặt khác, các doanh nghiệp bất động sản chuyển đổi số cũng hiểu rằng bằng cách cung cấp các dữ liệu của họ, họ đã giúp cải thiện các thuật toán học máy, điều này cho phép họ nhận được những kết quả ngày càng tốt hơn, và đem lại nhiều ưu thế trên thị trường.