Quản lý chung cư và khu đô thị

Quản lý công nợ và các hoạt động vận hành, quản lý tòa nhà chung cư và khu đô thị

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường sự kết nối giữa ban quản lý và cư dân.

Quản lý chung cư và khu đô thị

Tích hợp các chức năng quản lý vận hành cho khu đô thị thông minh

Kết nối

Nền tảng kết nối giữa cư dân và ban quản lý, truyền tải các thông báo tới cư dân dễ dàng

Chất lượng dịch vụ

Cải thiện việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi các ý kiến của cư dân nhanh chóng

Công nghệ

Mọi thao tác được thực hiện dễ dàng ngay trên thiêt bị di động

Chức năng chính

Quản lý công nợ

Quản lý công nợ chi tiết từng dịch vụ.

Cập nhật các chỉ số điện nước, in hóa đơn giấy báo, thông báo phí đến từng mặt bằng

Quản lý thông tin nhân khẩu

Những thay đổi về nhân khẩu, người đến làm việc, thuê nhà được quản lý dễ dàng, nâng cao an ninh, an toàn của tòa nhà

Quản lý công việc

Quản lý lịch làm việc bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trong tòa nhà.

Trao đổi, cập nhật, báo cáo kết quả công việc ngay trên di động.

Phân loại, tổng hợp kết quả hoàn thành, hỗ trợ người quản lý kiểm soát tiến độ.

Quản lý tài sản

Quản lý thông tin tài sản: thông tin chung, Nhà cung cấp, đặc tính và lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, tài sản

Tiên phong công nghệ cùng Tpizi

Trải nghiệm nền tảng quản lý và kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam