Tpizi.com cơ hội cho doanh nghiệp chuyển đổi số thời hậu Covid-19

Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực bất động sản đang ngày càng được các doanh nghiệp địa ốc chú trọng, đặc biệt dịch Covid-19 đã gần như làm thay đổi thói quen của khách hàng, khiến các nhà phát triển, nhà môi giới phải quan tâm nhiều hơn cho công tác ứng dụng công nghệ số vào hoạt động bán hàng của mình.