Tpizi.com: Mong muốn người dân có thể xem thông tin quy hoạch ở mọi nơi

Tiên phong trong lĩnh vực số hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch và phát triển các phần mềm phục vụ cho hoạt động quản lý dự án xây dựng, bất động sản và đô thị thông minh, khát vọng đối với ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Thành Nam cùng các cộng sự khi xây dựng Tpizi.com không chỉ đơn giản là giải pháp quản lý thông minh cho một doanh nghiệp, một dự án, mà còn cho cả cộng động xã hội.