Về chúng tôi

Lịch sử phát triển

Phát triển lên từ một công ty tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu tại Việt Nam có trên 20 năm kinh nghiệm, kết hợp với những hiểu biết sâu sắc trong ngành công nghệ thông tin, chúng tôi nỗ lực hết mình để xây dựng một doanh nghiệp hàng đầu có nhiều giải pháp tốt cho việc quản lí dự án xây dựng, bất động sản và đô thị thông minh đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp.

Tầm nhìn

TPIZI định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong phát triển các giải pháp đa dạng trong suốt quá trình từ khi triển khai, bán hàng đến vận hành khai thác sau bán hàng của cho dự án bất động sản, khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Tin tức